Från och med januari 2018 erbjuder vi rePULSE® i klass för din skola!

Många elever och pedagoger kan uppleva skolans klimat som otryggt och hårt. För många elever kan skoltiden vara en period av ångest och utanförskap där mobbning, kränkningar och våld förekommer. rePULSE® i klass kan bidra till ett godare klimat i skolan, vilket höjer elevernas prestationer och gör att de mår bättre. rePULSE® i klass består av 10 träffar där man …

rePULSE utbildning för familjehemsföräldrar

Att vara familjehemsförälder åt de mest utsatta barnen i samhället är ett mycket viktigt arbete som ställer stora krav på familjehemsföräldern. Vi på rePULSE AB är stolta över att kunna erbjuda en utbildning för familjehemsföräldrar. Utbildningens syfte är att ge familjehemsföräldrarna en bra och gedigen bas i rePULSE arbetssätt och metod.

Köp Hej spelet i vår butik!

Hej spelet är ett enkelt och lekfullt hjälpmedel för att underlätta samtal mellan barn och vuxna. Under spelets gång får spelarna prata om olika tankar, känslor och situationer de upplevt. Hej spelet har enkla och flexibla regler och frågorna kan anpassas utifrån olika åldrar och teman. Du kan köpa spelet i vår butik här! Läs mer om Hej spelet här 

rePULSE i Grästorp

”Att erbjuda rePULSE kurser på ett tidigare stadie i skolans regi kommer hjälpa eleverna att hitta andra alternativ än att ta till våld eller aggressivt beteende i situationer där de känner sig trängda” Läs hela rapporten här!